Gündem üzerinde etkisi artıp azalsa da sürekli bir tartışma konusu oluşturan “kimlik” tartışmaları, her siyasi kanadın kendine ait politik bakış açıları ile şekillenmekte; fakat bu tartışmalar neredeyse hiçbir kesim, ve hatta kısım dahi, tarafından bu kısıtlılığın içerisinden çıkılarak “anlaşılmaya” çalışılmamaktadır. Bu sebeple, “Türk vatandaşlığı” kelime öbeği ile kastedilmek istenen ifadenin, çıkarımların ve edinimlerin açıkça anlaşılması
Devamı