Prematüre yani erken doğan bebekler çok zayıf olduklarından dolayı vücut ısılarını belirli bir dengede tutamadıklarından dolayı kuvöze konulmaktadır. Kuvözün esas görevi bebeğin vücudunu belirli bir ısıda sabitleştirilmiş olarak tutmaktır. Fakat son günlerde, kuvözden daha etkili bir yöntem keşfedilmiştir. Erken doğmuş bebek sağlık durumu bir dengeye kavuşana kadar kuvözde tutulmaktadır. Daha sonra, anne canlı bir kuvöze
Devamı