Tag Archives: Enes A. Elieyioğlu

Mafya ve Sicilya

Mafya Kavramı Suç kavramı, evrensel ve genel bir olgudur. İnsanlığın başlangıcından itibaren var olmuş ve bundan sonra da devam edecektir. Genel olarak bakıldığında, suçun işlenmediği bir toplumdan bahsetmek, bir ütopyadan farksızdır. İnsanların içindeki ihtiraslarla birlikte, toplum halinde yaşamanın ortaya çıkardığı çeşitli sosyal çelişkiler ve uyumsuzluklar bulundukça suç da var olacaktır. Fakat var olan suç, aynı
Devamı

23-24 Ekim 1917: Kızıl Devrim

Rus Devrimi, Bolşevik Devrimi, Ekim Devrimi, Kızıl Devrimi gibi çeşitli isimlerle anılan Bolşevik İhtilali, Fransız İhtilali’nden sonra dünya tarihinin en önemli ihtilali olarak gösterilmektedir. 1721 yılında kurulup, 1917’deki Rus Devrimi‘ne kadar var olmuş olan Rusya İmparatorluğu’nun, Sovyetler Birliği olarak “süper güç” haline gelmesini sağlayan bir ihtilal. Dünya’ da ki tüm başkaldırılarda olduğu gibi bir ezilmenin sonucu ortaya çıkan
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu