Tag Archives: emevi

Arap-Bizans Savaşları-VII: Konstantinopolis Önlerinde

Arapların fetihleri muasırlarının şaşırtmakla beraber, bugünün insanları bizleri de büyük hayretler içinde bırakmaya devam ediyor. 610 yılında ortaya çıkmış olan İslam öğretisi ve Muhammed peygamberin çabaları ile Arap yarımadasında birliği sağlayan Müslüman Araplar, 645 yılına kadar Bizans’ın elinden Suriye, Filistin, Mısır, İskenderiye, Mezopotamya ve Ermenistan’ı aldılar. Bir önceki yazıda bu bölgelerdeki mücadeleleri incelemiştik. Bu fetihlerin
Devamı

Yitirilmiş Medeniyet Endülüs II: Emevi Emirliği’nin Kuruluşu ve Kaos Yılları

İlk yazı için..   Şam’daki Emevi egemenliği sonlanmasına karşın, Abbasilerin Kuzey Afrika’da güçlü bir otorite kurması büyük zaman ve efor gerektiriyordu. Hal böyle olunca Endülüs’te kurulan Bağımsız Emevi Emirliği için bir Abbasi tehlikesi mevcut değildi. Çiçeği burnunda bir devletin böyle bir tehlikeden izole olması da kuruluş aşamasında büyük fayda sağlamıştır. Böyle bir dönemde Abdurrahman emirliğini
Devamı

Yitirilmiş Medeniyet Endülüs I: Öncesi ve Sonrası ile Fetih Hareketi

“Batı Avrupa’nın kaba Hristiyan krallık ve dukalıklarının daha bilgili sakinleri Pireneler’in güneyinin daha yüksek kültür alanı olduğunu, bu bölgenin maddi zenginlik içinde yaşayan insanlarının müzik ve şiirin letafetinden zevk aldıklarını anlamışlardı; nitekim onlar da zamanla bu kültürden alabildikleri kadarını devraldılar.” Watt-Cachia – Endülüs Tarihi kitabından “8. yüzyıldan 15.yüzyıla kadar, Orta Çağ boyunca Avrupa’nın en güzel
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu