Bilim tarihini, insanın bilgiye olan açlığını, ona ulaşmaya çalışmasının kültürel, tarihsel ve felsefi motivasyonlarını incelediğim Bilim serime devam ediyorum. İlk yazıda Thales’i merkeze koyan bir antik Yunan felsefesi incelemesi yapmıştım. Elbette ki, antik Yunan’ın felsefede ki derinliği düşünüldüğünde benim kısa yazım fazlasıyla eksik kalmıştı ancak yazının, dönemin genel bilim algısını örneklerle de açıklayan anlaşılır bir
Devamı