Tag Archives: demokratikleşme

Türkiye’nin Demokratikleşememe Süreci-2

2. Meşrutiyet Devri’nin bitiş tarihi muğlaktır. Otuz yıldan fazla süren 2. Abdülhamit devrinde her ne kadar modern okullar açılmış ve modernleşme yönünde altyapı çalışmaları yapılmış ise de döneme damgasını vuran otoriterlik ve baskıcılık sosyal ve kültürel gelişimi sınırlamıştı. Abdülhamit’in yeni açtığı okullarda yetişenler, onun baskıcı idaresine ilk isyan edenler olmuştu. Yani Abdülhamit aslında kendi mezar
Devamı

Türkiye’nin Demokratikleşememe Süreci-1

Siyaset bilimciler dünyada demokratikleşmenin üç dalga halinde gerçekleştiğini kabul ederler. Birinci dalga, 19. yüzyılın başından 1. Dünya Savaşı’na kadar olan yüz yıllık süreyi kapsar. Gelişmiş ve sanayileşmiş devletler bu dönemde demokratikleşme süreçlerini gerçekleştirdiler, veya buna başladılar. Bu dalgaya, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika devletleri ile Japonya’yı da katabiliriz. İstisnai bir örnek teşkil eden Japonya’yı dışarıda
Devamı