Yazının bulunuşunun öyküsü Sümerlere dayandırılır. Ziggurat isimli tapınaklarında vergi toplayan din adamları, vergilerin sistematik biçimde toplanabilmesi için yazıyı icat etmişler. Dolayısıyla artık matematik ilmi zihinden yapılan işlemlerin ötesine geçme imkânı bulmuş. Bu insanlar matematiği olanı gösteren bir cihaz ihtiyacını karşılamak amacıyla bulmuş ama zamanla matematik, farklı kollardan denize akan nehir misali kendine farklı görevler de
Devamı