Annelerin çok kızdığı, çarçabuk dağınıklığından kurtulmaya ahdettiği kağıt, bilet, resim, poster gibi küçük fakat hatırası bakımından büyük “şeyler” biriktirmeye mi meraklısınız? Çocuksu bir merak ve heves içinde vaktiyle tasoları, çikletlerden çıkan karikatürleri, futbolcu kartlarını, şekilli taşları, gazoz kapaklarını biriktiren nesiller şimdilerde kaybolsa da dünün küçükleri bugün yetişkin olarak bir şeyler biriktirmeye devam ediyor. Pahalı antika
Devamı