Anlaşmazlık uluslar arası sistemin vazgeçilmez bir unsurudur. Hatta bu anlaşmazlıkların çözülememesi durumunda insanlık çok büyük savaşlara veya yıkımlara tanıklık etmektedir. Aslında her ülke sorunlarını uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde çözmeye çalışırsa, kördüğüm olacak kadar çözülemeyecek anlaşmazlıklar çok aza inecektir. Buna rağmen tıpkı realistlerin de düşündüğü gibi uluslar arası ilişkilerde çekişmeler kaçınılmazdır çünkü her ülke kendi
Devamı