14 Kasım 2014 Cuma günü, kısa bir süre önce CHP’den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan yeni bir siyasi parti yapılanması olan Anadolu Partisi (ANA Parti) ‘nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. 2028 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 8. Maddesinde sayılan belgelerin İçişleri Bakanlığı’na sunulmasıyla siyasi partilerin tüzelkişilik kazanacağı hükme bağlandığından Anadolu Partisi’nin resmen kurulduğunu
Devamı