2 Ekim 2014: Irak ve Suriye tezkeresi 98 redde karşılık 298 oyla Meclis’te kabul edildi. Biraz daha geriye gidelim. 8 Şubat 2007: “1926’da Musul’u verirken tek bir Irak’a verdik. Karşımızda tek bir Irak görmek istiyoruz.” Abdullah Gül (Dönemin Dışişleri Bakanı) Biraz daha… İlk Tedbir: Emlâk-ı Şâhâne Sultan Abdülhamid, “Hazine-i Hassa“ya ait olan Musul ve Kerkük‘ü bu
Devamı