Sandıkta kazanan insanların darbeyle devrildikleri zaman, otoritenin radikalleştiği bir genellemedir. Fakat bu genellemenin dışında kalan bir istisna var: şarkılarla, çiçeklerle gelen bir darbe. Batı Avrupa’nın en uzun süreli diktasını alaşağı eden sıkıyönetimi bitiren, zinde güçlerin sahip olduğu değil halkın tüme yakınının destek verdiği askerin kaba kuvvet kullanmadığı bir darbe. Peki, neydi Portekiz’i ileriye götüren, otoriter
Devamı