Bosna Savaşı’nın karanlık günleri… Tito’nun ölümünden sonra karışan Yugoslavya, bağımsızlığını ilan eden Slovenler, Hırvatlar ve onlara katılmak için hazırlanan Boşnaklar.. Ve maalesef onları bekleyen acı dolu yıllar.. Bosna’da 92-95 yılları arasında süren savaş sadece modern dünyanın televizyondan izlediği en acı dolu ve belki de en vahşi savaşlardan biriydi. Bir zamanlar komşu olan Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar
Devamı