Bugün Libya olarak andığımız, Osmanlı İmparatorluğunun Trablusgarp Vilayeti yakın tarihimizde de geçmişte de birçok mücadeleye tanıklık etti. Bana göre bu mücadelelerden bizim tarihimiz için en önemli olanı ise 29 Eylül 1911’de İtalya’nın Osmanlı’ya savaş ilan etmesiyle başlayan Trablusgarp Savaşı’dır. Savaşın bizim tarihimizdeki önemi cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk savaşı olması dışında, I. Dünya Savaşı
Devamı