Tag Archives: berlin duvarı

Duvar Hastalığı

II. Dünya Savaşı sonucunda yenik düşen Almanya’nın başkenti Berlin, Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet Bölgesi olarak dört parçaya bölünmüştür. Benzer yönetim şekillerine sahip olan batı ittifakı birleşerek Batı Almanya ittifakını, buna karşın Sovyetler Birliği ise komünist Doğu Almanya’yı kurmuştur. Fakat sosyalist ekonomik sisteme sahip Doğu Almanya, Batı Almanya’nın refah seviyesine yetişememiştir. Ekonomik sıkıntılar ve baskıcı
Devamı

Duvarların Altında Kalan İnsanlığımız

        Malumunuz Berlin Duvarı yıkılalı 25 yıl oldu. 1961’de zamanın Sovyetler Birliği lideri  Khrushchev tarafından Doğu Almanya’dan Batı’ya geçişi engellemek ve sosyalist Doğu Almanya’nın kapitalizmin etkisiyle yozlaşmasını engellemek için yapılması emredilen bu duvar, Soğuk Savaş’ın en önemli simgesi durumundadır hala. 1989’da duvarın yıkılışı, Doğu Bloğu ülkelerine bir ilham oldu elbette. Sovyetlerin gölgesinde
Devamı

Berlin Duvarı

Mayıs 1945 günü General Alfred Jodl Almanya adına 2. Dünya Savaşı’nı bitiren anlaşmayı imzalarken, bilerek veya bilmeyerek Almanya’yı ikiye böler. Ülkenin doğusu Sovyetler’in güdümüne girerken, batı yakası ABD’nin önderliğindeki batılı devletlerin koruması altında devam eder yoluna. Birkaç yıl sonra bu iki yakada iki farklı ideolojinin devleti kurulur. Batı Almanya’nın hızla büyümesi, Doğu Almanya’nın ise sosyalist
Devamı