Doygunluğuna ulaşılmış bir karmaşanın renkler, sesler ya da sözcüklerle donatılarak başkalarına da aynı doyumu verebilme yetisidir sanat. Bu yeti ise yaratıcılığın üstünde bir asalak… Burada ki yaratıcılık, “yaratmak” fiili gibi yoktan var etme olağanüstülüğünden daha çok özgünlük ve aşktan doğan bir birliktelik meyvesidir aslında. Sanatsal eylemlerin başlangıcıdır aynı zamanda. Sanatsal eylem, algılamakla başlamakta… Sanatsal eylemin
Devamı