Tag Archives: Azınlıklar

Utanç Günleri: 6-7 Eylül

6- 7 Eylül 1955… Türk milleti için bir utanç, birçok azınlık mensubu vatandaş için ise Türkiye’deki sonlarının başlangıcı olan iki gün. Kimilerine göre bir hükumet operasyonu, kimilerine göre halkın olağan tepkisi ancak gerçek kaynağı asla öğrenilemeyecek, sadece evlerin, iş yerlerinin değil, yüzlerce yıllık yaşama kültürünün de yerle bir edildiği  yağma günleri. 1953 yılından itibaren Kıbrıs’ın
Devamı

Emekli Büyükelçi Ufuk Tevfik Okyayuz ile Röportaj 2: Lozan Başarısızlık mıydı?

Röportajın ilk kısmı için tıklayınız. Müttefik devletlerin en çok bastırdığı konulardan birisi azınlıklar. Onlar için azınlıkları bu kadar değerli kılan neydi? Azınlık saydığımız Yahudi, Ermeni ve Rumların hakları uluslararası anlaşmalarla Türk hukuku çerçevesinde güvenceye alınmıştır. İleriki yıllarda Ermeniler ve Yahudiler bu hakların bir kısmından kendileri feragat etmişlerdir. Örneğin İsviçre Medeni Kanunu’nu kabul ettiğimizde azınlıklar başvurup
Devamı

İkinci Dünya Savaşı Avrupa’sında Türkiye ve Yahudiler

4 Nisan ve 4 Mayıs yıldönümleriyle beraber üzerinde daha sık durulmaya başlanan Türkiye’deki etnik ve dini azınlıkların geçmişten günümüze kadarki süreçteki durumu tartışmaya oldukça açık bir konu olarak önümüzde duruyor. Bu tartışmaya girmeden, bu konuyla paralel olduğunu düşündüğüm bir konuda yazmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki Yahudi Türklerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından
Devamı

Kapıları Açmak

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana yapamadığı bir şeyi yapıyor; sivil anayasa hazırlıyor.  Anayasa değişikliği evveli olan bir tartışma fakat yine de karar alıcıların sivil bir anayasa hazırlıyor olmalarının önemini vurgulamak isterim. Osmanlının son zamanlarından bu yana, askeri müdahalelere, sivil toplumun yok sayılmasına alışmış bir halkın seçilmişleri; yok saydıkları kesimleri göz önünde bulundurma sözü vererek bir
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu