Atatürk Orman Çiftliği, 88 yıldır Ankara’nın farklı kullanımlara hitap eden ve ekonomik açıdan oldukça büyük bir önem arz eden; kuşkusuz en ilgi çekici alanlarından biridir. Konumu ve kuruluş amacı gereği, Ankara’nın kentsel gelişimine büyük katkılarının olduğu bir yer olmuştur. Bunlara rağmen kuruluşundan bu yana gerek fiziksel gerekse işlevsel olarak çok kez değişime uğrayan AOÇ, imar planlarına bir
Devamı