Tag Archives: alper sarıoba

Bizimkisi Aykırı Bir Aşk Hikayesi: Sartre & De Beauvoir 2

Takvimler Eylül 1929’u gösterirken Simone de Beauvoir kimseye hesap vermek zorunda olmayan özgür bir kadın olarak Paris’e dönüş yapar. Kendi tabiriyle onu en çok şaşırtan şey bağımsızlığıdır. Kabul etmek gerekir ki o dönem 21 yaşındaki genç bir kadın için bu büyük bir başarıdır. Büyükannesinin sahibi olduğu pansiyonda kalmaya başlar. Gidiş-geliş saatlerine karışılmasını istemez, diğer kiracılar
Devamı

Bizimkisi Aykırı Bir Aşk Hikayesi: Sartre & De Beauvoir

Modern çağın iki önemli düşünürü olan Jean Paul Sartre ve Simone de Beauvoir’ın bize kazandırdıkları düşünsel envanterin yanı sıra aralarındaki alışılmışın dışındaki ilişki de hepimizi şaşırtacak seviyedeydi. Aralarındaki  “açık ilişki” (open relationship) olarak adlandırabileceğimiz türden bir ilişki vardı. Evlenmedikleri, çocuk sahibi olmadıkları, aynı evde yaşamadıkları, cinsel hayatlarında sınırsız bir özgürlüğe sahip oldukları ve birbirlerine karşı
Devamı

İlk Kadın Avukatımız: Süreyya Ağaoğlu

Süreyya Ağaoğlu… Hayatı boyunca birçok ilki gerçekleştirmiş abide bir şahsiyet. Zorlu şartlar altında Türk kadınına yol gösteren ve onlara hukukçu olma yolunu açan Süreyya Hanım kendi tabiriyle “inançları uğruna çok sahada mücadele etmiş bir Türk kadını”dır. Bu mücadelesi sonucunda da gerçekleştirilmesi zor birçok şeyi başardığı ise su götürmez bir gerçek. Süreyya Ağaoğlu 1903 yılında bugünkü
Devamı

Yitirilmiş Medeniyet Endülüs II: Emevi Emirliği’nin Kuruluşu ve Kaos Yılları

İlk yazı için..   Şam’daki Emevi egemenliği sonlanmasına karşın, Abbasilerin Kuzey Afrika’da güçlü bir otorite kurması büyük zaman ve efor gerektiriyordu. Hal böyle olunca Endülüs’te kurulan Bağımsız Emevi Emirliği için bir Abbasi tehlikesi mevcut değildi. Çiçeği burnunda bir devletin böyle bir tehlikeden izole olması da kuruluş aşamasında büyük fayda sağlamıştır. Böyle bir dönemde Abdurrahman emirliğini
Devamı