Ön kayıtların amacı, öğrencilerin bir sonraki akademik dönemde almayı hedefledikleri dersleri önceden belirlemek, bu sayede hem ders şubelerini, dönemlik ders programlarını ve limit- kota değerlerini daha doğru saptamak hem de öğrencilerin ders ön yüklemelerini kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirmek. Bölümde ilk dönemleri olacak öğrencilerin ders yüklemeleri otomatik yapılacak olsa da diğer öğrenciler açısından asıl pratik faydası ön
Devamı