Sporda saldırganlık(aggression) mevzusuna dair toplumsal olarak bir duygu karmaşasına sahip gibi görünüyoruz. Bir yandan sporun, sadece agresif davranışların tolere edildiği değil, bilfiil bunların desteklenip keyfinin yaşandığı bir ortam olduğu ifade edilirken, diğer bir tarafta saha içi veya dışı sporda holiganizme karşı sert bir halk tutumu da mevcuttur. Bu çelişkili durumu, takımımızı desteklerken tezahüratlarımızı süsleyen “Saldır
Devamı