Amerikan İç Savaşı veya diğer adıyla Eyaletler Arası Savaşı günümüz Amerika’sına çağ atlatan basamaklardan bir tanesi.19.yüzyılda Amerika’nın bağımsızlığından henüz bir asır geçmeden önce patlak veren kuzey-güney çatışması altındaki Amerikan İç Savaşı, günümüz süper devletinin mihenk taşlarından birisi ve ülke tarihinin en kanlı savaşıdır. Savaşın nedeni olarak köleliğe karşı olmak gibi basit bir tanım yapılsa da temelde, Amerika’nın
Devamı