6/7 Eylül Olayları, bize Türk halkının milli kimliğinin oluşma sancılarını göstermiştir. İslam’ın kabulüyle köklü bir değişim geçirmiş, Osmanlı Devlet’inin Yükselme Devri’ne girmesiyle oluşan kozmopolit yapı içerisinde bütünlüğünü koruyamamış Türk halkının milli kimliği bir yok oluşla yüz yüze gelmiştir. Türk halkının milli bilinci Osmanlı Devleti tarafından koruma altına alınmayınca küçük çaplı, yarı göçebe topluluklar içerisinde kendi
Devamı