Birçok fertlerin tesadüfen yan yana bulunması keyfiyeti, kendilerine organize olmuş bir kalabalığın karakterini vermez. Belli bir maksatları olmaksızın bir alanda toplanmış binlerce kişi, asla bir psikolojik kitle teşkil etmez. Kitle durumuna gelebilmek için bazı uyarıcı (tembih edici) etkenlerin bulunması lazımdır. Dünya tarihine baktığımızda kitleleri toplum haline getiren bu uyarıcı etkenlerin çoğunu savaşların oluşturduğunu görebiliriz. Çünkü
Devamı