Geçtiğimiz günlerde, İngiliz kabinesinin 1957 tarihli Suriye Krizi’ne yönelik yazışmaları ortaya çıktı. Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinin konuşulduğu bugünlerde, bu belgelerin tarihin tozlu sayfalarından ayrılıp günümüze gelmesi, aslında Rusya’nın Suriye’yle olan ilişkilerini de anlamamız açısından hayati bir öneme sahip. Bu yüzden şimdi sizleri Soğuk Savaş’ın hüküm sürdüğü, darbelerin ve gizli servislerin dünyayı değiştirdiği bir döneme götüreceğim. Tarihler
Devamı