13. Cuma’nın uğursuzluğunun birçok batıl inanç gibi kökeni tamamen bulunamıyor, ne var ki özellikle Hristiyanlık ve kilise tarihine baktığımızda, korku filmlerine esin olan 13. Cuma korkusunun kaynağını az da olsa ortaya çıkartabiliyoruz. Hristiyanlık öncesinde de 13 sayısı uğursuz olarak görülmekteydi, bunun en önemli nedeni 12 sayısının belli bir bütünlük ve dengeyi simgelemesidir. Yılın 12 aya
Devamı