Son Zamanların Yükselen Trendi: MBTI Kişilik Testi

Son zamanlarda insanların sosyal medya profillerine yazdığı dört harfli sözcükler dikkatinizi çekmiştir. ENFP, ESTJ, ISFP… İlk bakışta rastgele yan yana gelmiş gibi görünen bu harfler aslında o kişinin MBTI kişilik testi sonucunu temsil ediyor. Gelin hep beraber bu testi ve sonuçlarını yakından inceleyelim.

MBTI kişilik tipleri dört ana gruba ayrılıyor; Analizciler, Diplomatlar, Gözcüler ve Kaşifler. Bu dört ana grubun her biri de kendi içinde dört farklı kişilik tipi içeriyor, böylece toplamda 16 tane kişilik tipi elde etmiş oluyoruz. Peki bu harfler ne anlama geliyor?

Kişilik Tipleri

MBTI kişilik tipinin ilk elementi kişinin dışa dönük (‘E’xtrovert) ya da içe dönük (‘I’ntrovert) olmasıyla ilgili. Bu kişinin kendisini yalnızken mi yoksa diğer insanlarla beraberken mi daha enerjik hissetmesiyle, zamanını daha çok başka insanlarla mı yoksa kendi kendine mi geçirmek istemesiyle alakalı.

İkinci element ise kişinin bilgileri alma yolu. Bu yol duygularla (I’n’tuition) ya da sezgilerle (‘S’ensing) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sezgiciler daha çok bugüne odaklı, gerçekçi ve planlı olarak görülürken duygularla bilgi alanlar gelecekteki olasılıkları göz önünde bulunduran, yaratıcı ve soyut düşünmeye yatkın kişiler olarak karşımıza çıkıyor.

Üçüncü harf ise kişinin karar alma mekanizmasını ifade ediyor. Düşünerek (‘T’hinking) ya da hissederek (‘F’eeling) karar alınıyor. Düşünerek karar alanlar objektif, mantıklı ve kural odaklı iken, hissederek karar alanlar genelde kendi yargılarına dayanan, anlayışlı ve değerlere bağlı bir insan portresi çiziyor.

Kişilik tipinin son harfi ise bize kişinin dış dünyayı nasıl gördüğünü anlatıyor. Bu da algısal (‘P’erception) ya da yargısal (‘J’udging) olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere algısal kişiler daha açık fikirli, esnek, alternatifleri düşünen insanlar olarak görülürken yargısal kişiler daha planlayıcı, onaylanmayı isteyen, sistematik ve planları kişiler olarak karşımıza çıkıyor.

The 16 MBTI Personality Types in Quarantine - Designs.ai Blog

Peki bu kişilik testi nasıl ortaya çıkmış? Bu MBTI kişilik testi Carl Jung’ın psikolojik tipler teorisine dayanmaktadır. Daha sonrasında Katherine Mary Briggs ve Isabel Briggs Myers bu tipler kuramını teorize ederek Myers-Briggs kişilik testini hayata geçirdi.

MBTI kişilik testinin günümüzün en yaygın trendlerinden biri olduğu aşikar. Ancak bu testlerin objektif bir şekilde herkes için doğru ve aynı olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Kişinin bulunduğu çevre, tecrübe ettiği olaylar ve genetik yapısı kişiliğinin şekillenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca, bir kişilik tipine mensup herkes aynı şekilde davranmaz veya hayatını devam ettirmez. Albert Einstein ve Süngerbob’tan tanıdığımız Patrick Star’ın aynı MBTI kişilik tipine (INTP) sahip olduğunu belirtmek gerekir. MBTI testi size yalnızca yüzeysel bir analiz verir, bu analizle ve kişisel özelliklerinizle ne yapacağınız ise tamamen sizin kişisel tercihinizdir.

Görsel Kaynakçası:

msxlabs.org

blog.degings.ai

euronews.com

Leave a Reply