Hayvan severler, bir hafta arayla ikinci kez sokaklardaydı 7 Ekim Pazar günü.  “Sessiz kalma, suça ortak olma” sloganıyla, özellikle sosyal medyada kamuoyu oluşturmaya çalışan binlerce hayvan hakları savunucusu ve hayvan sever ‘5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak değişiklere karşı çıkıyor ve seslerini yurdun pek çok ilinde düzenledikleri eylemlerle duyurmaya çalışıyorlar.

Meclise sunulan kanun taslağının en çok tepki çeken yönü “Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak yasaktır” maddesi. Hayvan severler ve hayvan hakları savunucularına göre bu madde, sokakta tek bir hayvanın dahi kalmaması demek ve bu da büyük bir katliamın önünü açıyor. Sahipsiz hayvanların şehir dışındaki ‘doğal yaşam parkı’ olarak adlandırılan yerlere götürülmesini öngören bu yasa değişikliği, açıkça sokak hayvanlarına yaşam hakkı tanımıyor.

Zira belediye bünyesindeki hayvan barınaklarının vahim durumu göz önüne alındığında binlerce sokak hayvanının götürüleceği doğal yaşam parklarını ölüm yuvası olarak adlandırmak yanlış olmaz. Zaten belediyelerin ‘uyutma’ adı altında yaptığı katliamlar da her geçen gün artmakta. Bütün bunlar düşünüldüğünde değiştirilmesi öngörülen Hayvan Hakları Kanunu hayvan düşmanı bir yasa olarak karşımıza çıkıyor.

Çözümün soykırım olmadığı çok açık. Belediyelerin düzenli ve sağlıklı kısırlaştırma çalışmaları yapması, sokaklarda yaşayan hayvan nüfusunun azaltılmasının en temel yolu. Bunun dışında sorunun kökünden çözülmesi ise pet shopların ve hayvan üretim çiftliklerinin devlet eliyle kapatılması ve yasa dışı hayvan satışının engellenmesinden geçiyor. Aksi takdirde, bugün de tanık olduğumuz gibi, heves için satın alındıktan sonra sokağa bırakılan hayvan sayısı ve buna bağlı olarak da hayvan hakları ihlalleri her geçen gün artıyor olacak.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, yukarıda bahsedilen önlemlerin devlet tarafından alınmaması ve yasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye’de hayvan hakları ihlallerinin önü devlet eliyle açılmış olacak. Yine söz konusu yasa değişikliği kapsamında bahsedilen, hayvanlara tecavüz ve işkencenin para cezasına çevrilebilecek olması gibi maddeler de düşünüldüğünde , hükümetin hayvan düşmanı bir yasaya imza attığı görülüyor.

Leave a Reply