Tarihin en büyük eserlerinden biri olan, kutsal kitaplarla birlikte insanlık tarihine yön veren Karl Marx’ın Kapital’inin 2. cildi ilk defa Yordam Kitap tarafından Almanca aslından Türkçe’ye çevrildi. Nisan 2011’de 1.cildi  yayınlayan Yordam Kitap, 2.cildi de  TÜYAP Kitap Fuarı’na yetiştirdi.

Eser, ilk cildinin yayınladığı 1867 yılından bu yana dünyanın bir çok ülkesinde çok kez yayınlandı. Bizim ülkemizde de daha önce 1.cildi Aralık 1965, 2.cildi Ağustos 1976, 3.cildi Ağustos 1978’de olmak üzere Sol Yayınları tarafından Alaattin Bilgi çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılmıştı; ancak bu yayın İngilizce’den Türkçe’ye bir çeviriydi ve çoğu kişinin aklında sağlıklı bir çeviri olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturuyordu. Ayrıca ülkemizde bu işin tek yayınevi tarafından yürütülmesi, çeşitliliğin ve kaynakların az olması Marksist Edebiyat, Felsefe, Ekonomi ve Siyaset alanları açısından büyük bir eksiklikti. Yordam Kitap bu eksikliğin giderilmesinde büyük bir adım atmış oldu.  Şimdilik 1. ve 2. cildi yayınlayan yayınevi 3.cildi de 2013 sonbaharına yetiştireceğinin müjdesini verdi.

Marx, Kapital’i toplamda 6 cilt olarak planlamış; ancak 1.cildi yayınladıktan sonra dünyadan göçmüş, geri kalan iki cildi Engels Marx’ın geride bıraktığı çalışmalardan derlemiştir. Aslında eser 4 cilttir. Marx iktisat teorisinin tarihini konu alan Artı-Değer Teorileri’ni kitabın 4. bölümü olarak tasarlamıştır. 4. Cilt de Kautsky tarafından 1905-1910 yılları arasında yayınlanmıştır. Henüz Yordam Kitap’tan 4. cilt için herhangi bir açıklama olmasa da benim temennim 4.cildi de yayınlamalarından yana.

Marx Kapital’e “Anlatılan senin hikayendir.” diye başlar. Hikayeyi öyle doğru anlatmıştır ki kendisinin de söylediği gibi, ‘Burjuvazi’nin kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir’ adeta. Günümüzde hala tartışılmaya, üzerinde düşünülmeye, kehanetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kapital tezlerinin artık döneminin kapandığı iddia edilirken kapitalizm hala Marx’ın kehanetlerini doğrularcasına bunalımlar geçirmeye devam etmektedir. Elbet bunun tersi düşüncelerde savunulabilir.Ekonomist Micheal Lewitz Kapital hakkında: “Marx’ın zekice bir kıta keşfettiği gerçeği, onun o kıtayı tümüyle doğru haritalandırdığı anlamına gelmez.” demiştir.

Eser yayınlandığı ilk günden bugüne milyonlarca kez üzerine düşünülmüş, eleştirilmiş, tartışılmış ve dünya tarihinin yönünü değiştirmiştir. Yordam Kitap, bu büyük yapıtı Almanca aslından Türkçe’ye kazandırarak Türkiye’de Marksist Edebiyat’ın ilerlemesine ve aydınlanmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Umarım bu çizgide ilerlemeyi sürdürürler.

Leave a Reply