Birkaç gün önce internet medyasında “İklim Haberleri” portalında gözüme çarpan  “İklim Değişikliği Müfredata Giriyor” başlıklı haberde, ABD’de ortaokul ve liselerde iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji gibi konuların müfredata alınarak ders kitaplarına konulmasının önerildiği yazıyordu.

Aslında haberin başlığından, Türkiye’de böyle bir uygulama başladığını zannedip, heyecanlanmıştım, ne yazık ki öyle değilmiş. Oysa ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele alanında son zamanlarda birçok çalışma yapılıyor, bazılarını bakanlıklar yapıyor, bazılarını da sivil toplum kuruluşları. Yenilenebilir enerji, enerjinin verimli kullanılması, su tasarrufu, tüketim alışkanlıklarımız, kentlerde ulaşım, sera gazlarının azaltılması gibi projeler hep iklim değişikliği ile ilgili.

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar sadece Amerika’ya ya da gelişmiş ülkelere özgü bir konu olmamalı, iklim konusu küresel bir sorun ve ülke ülke, birey birey hepimizi ilgilendiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

Örneğin, ülkemizde bu konuda bilinç yaratmak için bu yıl Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ile öğretmenlere iklim değişikliği seminerleri veriliyor. Edirne, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, İzmir ve Muğla’da 500 orta öğretim öğretmeni iklim değişikliği ile mücadele konusunda bireysel ve toplumsal önlemler açısından bilinçlendirilmiş; projeler geliştirmişler ve sertifikalar almışlar.

Bu eğitim çalışmalarında; bisiklet gibi çevreci taşıtların kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynakları ve enerji tasarrufu, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitki ve tohum türlerinin yetiştirilmesi, suyun bilinçli kullanımı için bilinç yaratma, doğal kaynaklardan yararlanma oranının arttırılması, kentsel planlamalarda ve binalarda ekolojik uygulamalar, hassas türlerin korunmaya alınması, geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yağmur sularının değerlendirilmesi gibi önemli konular önerilmiş.

Herhalde bundan sonra ülkemizde yapılması gereken, iklim değişikliği ile mücadelenin önemli yollarından birinin eğitim/bilinçlendirme olduğunu kabul ederek, bu önemli meseleyi sürekli bir program olarak ele almak. Yani yakın zamanda İklim Değişikliği Türkiye’de Müfredata Giriyor” başlıklı sevindirici haberler okumaktır…

 Değişen iklim yapısı artık devletlerin önem verip, halkını bilinçlendirdiği konular arasına giriyor.

Değişen iklim yapısı artık devletlerin önem verip, halkını bilinçlendirdiği konular arasına giriyor.

Kaynak : http/www.iklimhaberleri.com/

yazan: Zeynep Talu

 

 

Leave a Reply