Pazarlama departmanı  öğrenciler arasında son zamanların en gözde departmanlarından; ancak bu geniş ve oldukça eski departmanı anlamak için bazı stratejileri önceden anlamak oldukça önemli.

Pazarlama  tanım olarak müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir. Pazarlamaya başlarken önce bir ürün ortaya konulmalı, sonra bu ürün piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmalı, daha sonra tüketiciye ulaştırılmalı ve son olarak da piyasada ürünün tutundurulması sağlanmalı.

Pazarlama öncülerinden Philip Kotler tarafından yaratılan Pazarlama Karması terimi pazarlama departmanlarının kullandığı önemli bir stratejidir.Pazarlama karmasını 4P ile açıklıyor Philip Kotler.4P adı ise Product(ürün),Price(fiyat),Place(dağıtım),Promotion(tutundurma) kelimelerinin baş harflerinden geliyor.

Dünyanın gelişmesi ve markaların gelişmesi, artması ve artık müşterinin tüm sektörlerde geniş bir ürün yelpazesine sahip olması- ki bu da küresel rekabetin varoluş sebebidir- pazarlamanın önemini  çok daha artırmıştır.Çünkü artık ürün hitap ettiği müşteri kitlesinden  fazladır.Bu nedenledir ki Philip Korter bu değişimi gözden kaçırmamış ve bir terim üretmiştir:Pazarlama Karması 4P.

Ürün (Product)

Hammaddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir bütündür.

Pazarlama faaliyetlerine başlanabilmesi için önce bir ürün gerekir. Ürün planlaması yapılarak başlanan pazarlamada pazara ne ile ulaşılacağını faaliyet konusunun ne olduğuna karar vermek bunun özelliklerinin ne olacağını belirlemek 4P içersinde ürünün (Product) görevidir.Ürün denilince; içeriğinde bulunan maddeler, mekanik yapısı, şekli ve dayanıklılığı, tadı, kokusu, ambalajının özellikleri vb. anlaşılmalıdır. Ürünün özellikleri, içeriği doğru şekilde belirlenmeli ve iyi anlaşılması gerekir. Kısacası sağlayacağı faydanın farkında olunması gerekir.

Fiyat (Price)

Bir ürüne sahip olduktan sonra ikinci olarak yapılacak şey bu ürüne bedel koyulmasıdır. Ürünün fiyatında birçok etken rol alır. Bunlardan birisi de ürünün maliyetidir. Fiyat belirlenirken tüketicilerin bu ürünü almaya razı oldukları fiyat aralıkları, hedef kitleye göre fiyatlandırma, ürünün piyasasındaki diğer fiyatlar pazarlama içerisinde önemli bir yer kapsar. İşte bu noktada Kotler, dikkat edilmesi en önemli noktanın satıcının satmak isteyeceği fiyat ile alıcının ödeme yapmak için razı olacağı noktanın bulunmasıdır.Bu nedenle 4 önemli başlık arasına girer.

Dağıtım (Place) 

Dağıtım’ın görevi, ürünü doğru yere, doğru zamanda ulaştırmaktır. Dağıtım pazarlama karması içinde yaratıcılığın kısıtlı olduğu, genellikle yalnızca zorunluluk içeren bir unsur olarak duruyor olsa da, çoğu pazarlama başarısının ve aynı şekilde başarısızlığının altında dağıtım yöntemi ve kararları yer alır. İstediğiniz kadar mükemmel bir ürüne sahip olunsa ve tanıtımını istediğinildiği kadar iyi yapılsa da, eğer tüketici onu bulmakta zorlanıyorsa, o ürüne olan isteği kırılacak ve alternatifine yönelmekte geç kalmayacaktır. Bu nedenle zamanlama da son derece önemli. Tüketiciyle, ihtiyacın ve isteğin duyulduğu zaman buluşmak son derece önemli. Dağıtımı da Peter Drucker’ın ifadesiyle sonlandıralım: “En büyük değişiklik, yeni üretim veya tüketim yöntemlerinde değil, dağıtım kanallarında olacaktır.”

Tutundurma (Promotion):

Günümüzde artan rekabet koşulunu ve her gün alternatif yeni bir ürünün piyasaya çıktığını göz önüne alırsak ürününü uzun süre tüketiciye gösterebilmek çok önemli. Ürünü oluşturduk, fiyatlandırdık, raflara yerleştirdik. Peki tüketici bu ürünün farkında mı? Eğer ürününüzü tanıtmamışsanız fark edilmesini beklemek hem çok büyük bir şans hem de çok büyük bir risktir. Tanıtım unsurlarının biri ya da birçoğunu kullanarak ürününüzün uzun süre kalmasını daha sonra yenilik yaparak ürünün pazar içi ömrünün arttırmalısınız.

Dağıtımı anlatırken yaptığımız kurgunun benzerini tutundurma için de yapabiliriz. Ürünümüz var, doğru fiyatladık ve olması gerektiği yere ulaştırdık; ancak tüketici böyle bir ürünün farkında değilse başarılı olmanız pek olası değildir. Ürüne ihtiyacı olan bireyler ilk aşamada ürününüze bir şekilde ulaşmış ve kullanmış da olabilir. Ürününüzü ilk aşamada tanıtmak sonrasında beklemekte yeterli değildir. Sürekli zihinlerde, dillerde canlı tutabilmek için tutundurma çalışmalarına daima devam etmelisiniz.

Bu yazımda hepimizin hep duyduğu ama pek araştırmadığı bir konuya değinmek istedim umarım açıklayıcı olmuştur.

KAYNAKÇA

Pazarlama Karması Nedir?


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esam/article/viewFile/5000127175/5000116881

Pazarlamanın 4P’si nedir?

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu