1998 Uluslararası İlişkiler Mezunu Göktuğ Kara 2005’ten bu yana Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda Ulaştırma Politikası ve Altyapı Yatırımları Sektör Yöneticiliği görevini yürütüyor…

Göktuğ Kara reform sürecini değerlendiriyor...

Göktuğ Kara reform sürecini değerlendiriyor…

Göktuğ Kara, görev tanımını AB ile Türkiye arasında sürdürülen katılım öncesi mali yardım programlarını yönetmek ve ulaştırma sektörünün uyumlaştırma ekseninde AB normlarına uygunluğunu takip etmek şeklinde açıklıyor. Kara, Avrupa Birliği olarak Türkiye’ de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini yakın takibe aldıklarını belirtiyor. Ayrıca, Türkiye’nin izlemiş olduğu demir yolları reform süreci hakkında açıklamalar yapan Kara, reform sürecinde geri adım atılmamasını, kararlı olunması gerektiğinin üstünü çiziyor. Kara görüşlerini şu ifadelerle devam ettiriyor:

“Demir yollarında serbestleşme kanunu çıkarıldıktan sonra, cesur ve kararlı bir iradeyle bu sürecin üzerine gidilmesi lazımdır. Geri durulan ya da mevcut statükoyu korumaya yönelik bütün hareketlerde zaten kırılgan bir zeminde yürüyen bu reform süreci sekteye uğrayabilir.Avrupa Birliği olarak, Türkiye’deki demir yollarının reform sürecinin içerisinde 2005 yılından bu yana varız. Demir yolları reformu süreci içerisinde iki tane teknik müşavirlik çalışmasının finansmanını yaptık, TCDD’ deki meslektaşlarımızda birlikte yoğun çalışmalarda bulunduk. Avrupa Birliği’nin kendisinin de 1990’lardan beri geçirmiş olduğu demir yolları reform süreçleri var. Demir yollarında, Avrupa Birliği’ndeki reform süreçleri üç dalga halinde gerçekleşti ve şu anda Avrupa Birliği Komisyonu’nda dördüncü dalga konuşuluyor.’’

Reform süreci hızla ilerliyor..

Demir yolları reform süreci hızla ilerliyor…

Avrupa Birliği olarak, 2005 yılından beri Türkiye’nin demir yolları reform sürecinde temel itici güç olduklarını söyleyen Kara, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD ile her konuda gayet dostane bir ilişkilerinin olduğuna dikkat çekiyor. Kara demir yolu reform süreci ile ilgili sözlerini ise esas olanın niyet olduğunu, geri durulan ya da mevcut statüyü korumaya yönelik her hareketin reform sürecini sekteye uğratabileceğini; böyle bir durumda ise kaybedenin Türkiye olacağını söyleyerek tamamlıyor.

2000 – 2005 döneminde BOTAŞ’ta Bakü – Tiflis – Ceyhan ham petrol boru hattı projesinin uluslararası sözleşmeler koordinatörlüğünü üstlenen Kara, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını London School of Economics and Political Science’da tamamladı; doktorasını ise Bilkent Üniversitesi’nden aldı. Aynı zamanda lisanslı bir kaptan olan Kara, arkadaşlarıyla denize açılmayı çok seviyor. İşten geri kalan zamanın çoğunu ise eşi ve oğlunu ayırıyor.  İletişimin fazlasıyla önem kazandığı günümüzde, temasta bulunduğunuz ülkelerin tarihlerini, kültürlerini bilmek ciddi bir avantaj olduğunu söyleyen Kara, bu açıdan Bilkent’te aldığım bütün derslerin, özellikle de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Organizasyonlar derslerinin büyük faydasını gördüğünü belirtiyor. Bilkent günlerine geri dönen Kara, sözlerini ise şu cümlelerle noktalıyor:

Göktuğ Kara 2012'deki  Bilkent ziyareti sırasında eski günlerine döndü.

Göktuğ Kara 2012’deki Bilkent ziyareti sırasında eski günlerine döndü.

“Öğrenci Konseyi’ne delege olarak seçilmiş, bahar şenliği ve çeşitli konserlerin düzenlenmesinde rol almıştım. Şimdi dönüp baktığımda bunların iş sonuçlandırma ve insanlarla iletişim kurma konusunda bende bir öz güven oluşturduğunu görüyorum.”

Leave a Reply