Bundan birkaç yıl önce küresel ısınma, kıtaların kayması, buzulların erimesi, ozon tabakasının delinmesi, bazı hayvan nesillerinin tükenmesi gibi çevresel sorunlar bizi bugünkünden daha çok tedirgin ediyordu. Haberler, gündem, konferanslar, kampanyalar çoğunlukla bu konuya eğiliyordu. Ama insan her şeye alıştığı gibi buna da alıştı ve günümüzde çevresel sorunlar bizim için sıradan bir hâl aldı. Yine de, çevreye saygısını ve ilgisini yitirmeyen, toplumu da bu yönde bilinçlendirmek isteyen sınırlı sayıda kuruluş hâlâ mevcut. Bunlardan birisi de REC (Regional Environmental Center).

REC (Regional Environmental Center) 1990’dan bu yana faaliyet gösteren, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bağımsız bir uluslararası kuruluş. Günümüzde 17 ülkede REC birimleri çevreye yönelik çalışmalarını sürdürmekte. Bu bağlamda, çevre politikaları geliştirme, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için ilgili birimlere destek olmakta. Çevreye gereken değerin verilmesi, sınırları kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, insanın doğa üzerindeki yıkıcı faaliyetlerinin engellenmesi için hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar hep birlikte çaba göstermeli, karar alma sürecine herkesin katılımı sağlanmalı. REC de bu amaç etrafında hareket eden, çevreye ilişkin etkili kararların alınması ve gereken adımların atılması için hukuki, siyasi, sosyal ve teknik alt yapıyı hazırlamak için çalışan bir kuruluş.

 

Türkiye ayağı ise 2004 yılından bu yana, Ankara merkezli olarak çalışıyor ve REC Türkiye’nin 16 çalışanından üçü Bilkentli.

REC Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp:

 Eralp, lisansını Columbia Üniversitesi’nde yapmış ve ardından Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı MBA programıyla Bilkent ailesine katılmış. Procter & Gamble’ın pazarlama bölümünde çalışma hayatına başlamış. Sürdürülebilir kalkınma konusuna olan ilgisi onu Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doktora yapmaya yönlendirmiş. 18 yıldır çeşitli uluslararası kuruluşlarda sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikalarına yönelik olarak çalışmakta. GEF Karadeniz Çevre Programı, ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Çevre Bakanlığı’nın ortak bir projesi olan Ulusal Çevre ve Kalkınma Programını yürütmüş. 2004 yılından beri de REC ailesinde Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Direktörü olarak faaliyetini sürdürüyor.

 

REC Türkiye Direktör Yardımcısı Kerem Okumuş:

       1972 doğumlu Okumuş, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş. Mezuniyetinin ardından, Avrupa Komisyonu finansmanıyla Türkiye’de gerçekleştirilen, çevre ve enerjiyle ilgili projelerin yönetiminde görev yapmış. Bu projelerden birkaçı: “AB Çevre Yönetim Sistemi;  EMAS’in Türkiye’de Uygulanması”, “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Yönetim Sistemi’nin Kurulması”, “Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Kapasitenin Geliştirilmesi”, “Akdeniz Bölgesinde Enerji Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması” ve “Akdeniz Enerji Bilgi Ağının Kurulması”. 2002 yılında Chevening Bursu ile İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde “Avrupa Birliği Entegrasyonu ve AB Çevre Hukuku” dalında yüksek lisansını tamamlamış. 2002 – 2004 yılları arasında REC’in Türkiye’de kuruluş çalışmalarını yürütmüş, REC’in Türkiye Strateji belgesini ve “Türkiye’nin Çevre Durumu” adlı raporu yazmış; “özel sektör ve çevre” adlı çalışma programını yönetmiş. 2005 yılından beri de REC Türkiye Ofisi’nin Direktör Yardımcılığı görevini yürütüyor. Kerem Okumuş aynı zamanda “European Business Awards for the Environment” adlı program için Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nde izleme komitesi üyesi olarak görev alıyor. “AA1000SES Paydaş Katılım Standardı” ve genelde sürdürülebilirlik raporlamalarının doğrulanması için kullanılan “AA1000AS Doğrulama Standardı” kapsamında değerlendirme yapma ve doğrulama yetkisi bulunuyor.

 

REC Türkiye Proje Yöneticisi Pınar Akpınar:

       Akpınar da bir Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunu. Hak kazandığı yüksek şeref dereceleriyle başarılı bir akademik profil çizen mezunumuz, üniversite yıllarının yaz aylarında Almanya’nın Hamburg kentinde dil okuluna giderek Almanca dil eğitimi almış. Aynı zamanda Dış Politika Enstitüsü, Rekabet Kurumu, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler’de kısa süreli gönüllü çalışmalarda bulunarak alanında tecrübe kazanmış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde yüksek lisansa devam ederek ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’ konusunda tezini tamamlamış. 2007 yılında REC Türkiye ekibine dâhil olmuş ve şu anda Proje Direktörü olarak faaliyet göstermekte.

Bilkent Üniversitesi, çevreye duyarlı, doğaya hak ettiği değeri veren, insanoğlunun doğa karşısında nerede durması gerektiğini bilen ve bu görüşü savunup kitlelere yaymaya çalışacak öğrenciler yetiştirme politikası güden bir kurum. Bu haberde sözünü ettiğimiz mezunlar da çevre konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda yüksek pozisyonlara erişerek bunun kanıtı olmuş. Darısı tüm Bilkentlilerin başına!

Leave a Reply