Amerikalı Sanatçı Nic Courdy ile Röportaj / The Interview with American Artist Nic Courdy

(The English version of the interview is followed by the Turkish version.)

 

Nic Courdy

Nic Courdy (Photograph is taken by Artem Altounian)

İncelemekten bir hayli zevk aldığım kolaj çalışmaları, benim için her zaman çok keyifli olmuştur. Değişik materyaller kullanabileceğiniz farklı bir tarzdır kolaj. Amerikalı sanatçı Nic Courdy de hayran olduğum, kolaj çalışmaları yapan sanatçılardan biri. Sanatçının eserlerini incelemek gerçekten keyifli. Kendisine sanatı hakkında sorular sorduk, tüm samimiyeti ile cevap verdi.

GazeteBilkent: Özgeçmişiniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Amerikalıyım. Utah Üniversitesi’nde Resim Bölümü’nde okudum. Sanat tarihi ve görsel sanatlara küçüklüğümden beri ilgiliyim.

Grandeur

Grandeur

GazeteBilkent: Kolaj yapmaya nasıl başladınız? Kolaj yapmak ile tuvale resim yapmak arasındaki farklar neler?

Ünlü resim kompozisyonlarını incelediğim bir süreçten geçtim. Kompozisyonların çoğu geometrik temellere sahipti. Değişik geometrik desenler üzerine çalışmaya başladım ve ürünlerim ile geometrik simetriden daha fazla bir etki yaratmak istedim. Bilgisayar bana, figürleri simetrik bir düzenleme içinde oluşturmam ve çoğaltmam konusunda yardımcı oluyor. Gün boyunca karşılaştığım şeylerden görüntüleri kullanmaya başladım, ancak proje sanat tarihi ile ilgili referansları daha çok dâhil edecek şekilde gelişti. Dijital kolaj çalışması, boyamaya göre çok daha yapılabilir. Her iki uygulamayı da yapmaktan zevk alıyorum. Eğer bu işi yavaşlatmam gerekirse, tekrar resim yapacağım.

GazeteBilkent: Kolajlarınızı incelediğimde, işlerinizde realistik ve modern çalışmaları birleştirdiğinizi görüyoruz. Bu iki zıtlığı birleştirerek çok keyifli bir görüntü yaratıyorsunuz. Eserlerinizde vermek istediğiniz mesaj nedir?

Renk kompozisyonuna ilişkin sanat çalışmalarıma dayanarak, görsel olarak iyi eşleşen parçaları bulmaya çalışırım. Bazen internet üzerinde yan yana gelmiş iki doğru sanat eserini buluncaya kadar, saatlerce resimlere bakarım. İki eserin görsel olarak çalışması gibi, birbirleri ile ilişkilendirildiği görüntüden yeni bir sözlü anlatım meydana getirilerek çalışabilmesi de önemlidir.

Flight

Flight

koonspanini

Koons / Panini

 

GazeteBilkent: Kolajlarınız genellikle dijital. Peki, işlerinizde dergi, gazete gibi değişik materyaller kullanıyor musunuz? Neden çoğunlukla dijital tekniği tercih ediyorsunuz?

Dijital teknikten zevk alıyorum; çünkü birçok değişik fikir üzerine deneme yapmamı sağlıyor.  Bütün görseller tuval üstündeki baskılar gibi kullanışlı. Hala tuval üzerine resim çalışmaları yapıyorum.

Ransoneisenman

Ranson / Eisenman

GazeteBilkent: İleride dijital kolajlarınız ile gerçekleştirmek istediğiniz değişik projeleriniz var mı?

Şu an üzerinde çalıştığım bazı projeler var. Bunlardan biri dijital, diğeri ise kolajlarımdan fikir edinerek tuval üzerine yaptığım resim çalışmalarım. Her ikisi de, heyecanla çalıştığım projeler.

GazeteBilkent: Güzel sanatlar okuyan öğrencilere tavsiyeler verebilir misiniz?

İnternet, sanat eserlerini incelemek ve yeni sanatçılar bulmak için güzel bir kaynak. Fakat; hala sanat galerilerine gidip görmeyi ve eserleri bizzat incelemeyi çok değerli buluyorum. Hayran olduğum sanatçıların sergilerine gitmeyi ve müze gezmeyi seviyorum. Bütün sanat öğrencilerine eserleri gidip bizzat görmelerini tavsiye ediyorum. Seyahat imkânınız olamasa bile, yerel müze ve sergilere gidin. Sanat faaliyetlerinizi internet dışında yürütecek yöntemler bulun.

Pond

Pond

Sanatçının eserlerini takip etmek için:

http://niccourdy.com/

Instagram.com/ncour

 

67-Nic-46 (2)

Nic Courdy

Collage art works which I love to examine look always enjoyable for me. As a branch, they present a different style that you can use many different materials. American artist Nic Courdy is one my favourite collage artist. His collages are formed by two opposite conceptual frameworks in art such as realism and modernism. It is really pleased for me to examine his amazing collages. We ask questions about his collage art works, he answered all sincerely.

GazeteBilkent: Can you give us brief information on your background?

I am from the United States. I studied Painting/Drawing at the University of Utah. I have been interested in art history and visual art since I was young.

Grandeur

Grandeur

GazeteBilkent: How did you start doing collage? What are the differences between doing collage and painting on canvas?

 I went through a period of studying famous paintings compositions. Many of the compositions had geometric foundations. I started studying the different geometric patterns and wanted the finished product to have a more obvious influence from the geometric symmetry. The computer let me compose and duplicate the figures into this symmetrical arrangement. I started using imagery from things that I encountered throughout the day, but the project grew to include more and more art historical references. The digital collage work can be constructed much faster than painting. I enjoy doing both practices. If I need to slow it down I will paint.

GazeteBilkent: When I examine your collages it is obvious that you combine realistic art works with modern art works. You are creating a really pleasant view to combine two opposite thing. What are the messages that you try to express in your artworks? 

Based upon my art studies of colour composition I try to find pieces that visually pair well together. I sometimes will spend hours looking through art on the internet until I find the right two artworks to put together. It is important that the two pieces not only work visually but can elicit a new narrative from the way the imagery from both pieces interacts with one another.

Flight

Flight

koonspanini

Koons / Panini

 

GazeteBilkent: Your collages are usually digital. Do you use different materials like paper, magazine etc. ? Why do you choose digital technique? 

I enjoy the digital technique because it allows me to try out many different ideas. All of the images are available as prints on canvas. I do still paint on canvas as well.

Ransoneisenman

Ranson / Eisenman

GazeteBilkent: Do you have any different project that you want to realize with your digital collage art works? 

I currently have some ongoing projects in process. One of which is primarily digital, the other is a series of paintings on canvas inspired by ideas from my collages. Both projects I am very excited about.

GazeteBilkent: Can you give some advice to the fine arts students?

The internet is a great resource to look at art and find new artists. However, I still find great value in viewing works in person and going to art shows. I like to travel to see museums and gallery shows of artists that I admire. I would encourage all art students to look at art in person. Even if you can’t travel, go to your local museums and galleries. Find ways to experience art offline.

 

Pond

Pond

Websites of the artist for following his works:

http://niccourdy.com/

Instagram.com/ncour

 

 

Leave a Reply