gölge

Resim, müzik, heykel veya sanatın diğer dalları, insanın ruhunu ve hayata bakışını şekillendiren su ve yemek kadar bedenimizin ve zihnimizin ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarımız. Yemek bedenimizi besler sanat ise ruhumuzu. Nasıl aç kalamıyorsak sanattan da uzak kalmak yaşamın renklerini öldürür ve tek tip yaşamın içinde yaratıcılık kaybolur. Ruhumuzu beslemek ve yaratıcılık yönümüzü geliştirmek adına Cermodern Sanat Merkezi‘nde 14 Ocak 2014 tarihine kadar “Gölgem Kadar Büyük Müsün?” sergisine gitmenizi öneririm.

İstanbul güncel sanat dünyasının başarılı isimleri; Arda Yalkın, Guido Casaretto, Halil Vurucuoğlu, Hande Şekerciler, Ali İbrahim Öcal ve Ayça Telgeren sergide yer alan sanatçılar. Sergideki tüm eserler birbirinden farklı sanat dillerini kullanan bu 6 sanatçı tarafından sadece bu sergi için üretildi. Sergideki eserler hazla bir şeyler üretenlerin bazen yaşadığı tıkanmaya dışavurumcu bir cepheden ışık tutuyor. Sergideki eserler üretim süreçlerini nelerin engellediği ve sanatçının bununla nasıl başa çıktığını izleyiciye aktarıyor. 14 Ocak 2014 tarihine kadar sergiyi ziyaret etmenizi öneririm. Serginin teması:

Gölgeleri Tanrılar bile kontrol edemez.

Tanrılar kullara inancı yaymalarını emrettiğinde, insanlık ikiye ayrıldı.

Biri diğerine cehennem dedi, kendine cennet.

Cennetin erdemi, cehennemin hazzının karşısına dikildi.

Erdem ışığı, haz gölgeyi yuva bildi.

Her ışığın olduğu yerde bir gölge bitti.

Ve amansız bir tartışma başladı. İki gruptan da radikalleşenler oldu.

Bir grup çıktı gölgeyi erdemiyle yaşayan, bir grup çıktı ışığa haz katan.

Cennet locasından ışığı, cehennem locasından gölgeyi kimseler böyle masaya yatırmamıştı.

Bu sentez yenidünyaya şeklini verdi.

Ama gölgeleri Tanrılar bile kontrol edemez.

 

Sanatla kalın!

22504093

Sergide yer alan sanatçılardan Guido Casaretto’nun CGI teknolojisiyle ürettği eserlerinden biri.

Leave a Reply