Bilkent Medeniyet Topluluğu’nun Suruç’ta Yaşanan Saldırıya Dair Bildirisi

1488890_588823634505223_2065051947_n

Nereden geldiğinden ve nereye yöneldiğinden bağımsız olarak hiçbir terör faaliyeti mazur gösterilemez. İnsanoğlunun haysiyetine ve şerefine yakışır özellikleri asgari derecede dahi haiz olamayan bazı kesimler var ki, günümüzün revaçta söylemlerinden tabiri caizse nekrofil bir eğilim ile bu olay üzerinden el ovuşturabiliyor. Yine aynı şekilde ölü üzerinden siyaset yürütebiliyor yahut terörü yine terörle legalize etme cüreti de gösterebiliyorlar. Terörün her türlüsü aynı katiyetle reddolunmalı, kınanmalı ve dahi lanetlenmelidir. İnsanoğlunun taşıdığı , en azından asgari düzeyde olan şerefi ve haysiyeti de bunu gerektirir.

Öğlen saatlerinde meydana gelen elim hadise, muhakkaktır ki Türk milletini derinden yaralamış, elbette ki birilerini de fevkalade memnun etmiştir. Bu saldırıyı faillerin gayelerine hizmet edecek şekilde ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanmak isteyenlere ve siyasi bir kazanca tahvil etmek arzusunda olanlara kesinlikle prim verilmemelidir. Bilakis, ülkenin içinde bulunduğu siyasal belirsizlik durumunu ranta çevirmeye çalışanlara da vatanını, milletini seven her birey kol kola girip müştereken tepki göstermek bir zaruret haline gelmiştir. Protestonun odağına terörü koyamayan her türlü tepkinin ve aksiyonun da samimiyetsiz ve fırsatçı bir yaklaşım olacağını buradan yine altını çizerek vurgulamak isteriz.

Gayemizi ve duruşumuzu ifade etmek adına haykırarak diyoruz ki: Teröre de destekçisine de lanet olsun ve Allah’ın rahmeti üzerlerinden eksik olsun ve yine orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Hemen bayram sonrasına tekabül eden bu elim vakıanın sorumlularının bir an önce bulunup hesap sorulmasını temenni ediyoruz. Elbette ki Batı’nın tutumunun bu süreçte ne olacağını ve ayrıca kimlerin bu olaylardan çıkar sağlayacağını da dört gözle beklemekteyiz. Nitekim o zaman geldiğinde, neticeler bizi saikleri görmeye muktedir kılacaktır. Son olarak belirtmek ve hatırlatmak isteriz ki:
[quote]Tarih herkesin aldığı tutumla yargısını verecektir.[/quote]

Leave a Reply