1331898688-murat_salim_tokac-3-1

Günümüzün önde gelen ney ve tambur icracılardan biri olarak kabul gören Dr.Murat Salim Tokaç, Bilkent Medeniyet Topluluğu’nun katkılarıyla Çarşamba günü saat 19:30’da tambur dinletisi sunacak.

Kendisi aynı zamanda doktor olan Tokaç, küçük yaşlardan itibaren ney ve ud çalmaya başladı. 11 yaşındayken TRT Ankara Radyosu sanatçısı Selçuk Sipahioğlu’ndan kısa bir süre tambur dersleri aldı. Bu derslerden sonra hem ney, hem tambur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendine geliştirdi. 1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na, ney ve tambur sanatçısı olarak atandı.Yurt içinde verdiği solo konserlerin yanısıra koroyla ve özel topluluklarla çok sayıda konsere katıldı. Değişik tarihlerde Cinuçen Tanrıkorur’la beraber ve ferdî olarak Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa ve A.B.D.’de konserler verdi.

Murat Salim Tokaç’ın tambur dinletisi 30 Ekim Çarşamba günü saat 19:30’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Amfi’de.

Leave a Reply