“Politik Düşünce” Tek Parti Dönemini Tartışıyor !

atatürk-mustafa-kemal-bursa-nutku-kurtuluş-savaşı-kuvai-milliye-cumhuriyet-bayrak-türkiye-foto-galeri-resim-albüm-hatıra-devrim-inkılap-anıtkabir-selanik-zübeyde-alirıza-1924-1923-türkiye-büyük-millet-meclisi-48-62

Politik Düşünce Kulübü tartışma toplantılarına devam ediyor! Milli Mücadele dönemini masaya yatırdığımız geçen haftaki toplantımızın ardından erken Cumhuriyet dönemini ve 1923 ile 1946 yılları arasında hüküm süren “tek parti” iktidarını tartışacağız.

Kimilerine göre vatan kurtarmış, yeni bir devlet kurmuş, cumhuriyet ilan etmiş bir neslin, cumhuriyeti ve devrimleri yerleştirebilmesi için yaşanması zorunlu olan, demokrasi zemininin hazırlandığı bir süreç. Kimilerine göreyse bir grup kişinin halkın beklenti ve taleplerini umursamadan Türkiye’yi yönettiği, anti demokratik ve dikta rejimini andıran bir dönem…

Bugünün siyasal atmosferinde sürekli olarak tartışılan, örnek gösterilen, önem atfedilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını farklı görüşlerin zenginliği içerisinde birlikte irdeleyeceğiz. Konuyla ilgili fikirlerini paylaşmak, bilgilerini geliştirmek isteyen herkesi 6 kasım çarşamba günü saat 17:40 da b204 numaralı sınıfa bekliyoruz.

Dünü bilip, bugünü anlayabilmek için…

Leave a Reply