25 Şubat Pazartesi günü, Bilkent Edebiyat Topluluğunca düzenlenen “Medya ve Edebiyat” konulu tartışmada gelişen medya teknolojilerinin edebiyatta nasıl karşılık bulduğu sorusu masaya yatırıldı. Tartışma başında yapılan sunumdan sonra katılımcılar, sunum üzerinden edebiyatın geçirdiği tarihsel süreç ve dönüşüm üzerine sorular sorma fırsatı buldular. Tartışmada daha sonra başlıca şu sorulara değinildi:

•Medyanın, özellikle sosyal medyanın edebiyatı şekillendirmede bir rolü olabilir mi?
•Bloglar, edebiyata eklemlenebilecek düzeyde midir?
•Yazarlar sosyal medyada nasıl konumlanıyorlar?

İnternette yaşanan ani ve radikal değişimlerin, edebiyata dair fikirlerimizi etkilediği konusunda birçok insan hemfikirdi. Bilhassa, gün geçtikçe yaygınlaşan blogların yeni bir varlık alanı kazanması ve edebi değeri olup olmadıkları tartışıldı. Katılımcılardan bir kısmı blogların edebiyatın estetik değerini yok ettiğini savunurken; bir kısmı ise blogların, kendilerini edebiyat dünyasında var edememiş yazarların ortaya çıkmasına vesile olduğunu ve edebiyatın imkânlarını genişlettiğini savundu.

Tartışma, Edebiyat Topluluğu’nun ve katılımcıların ürettikleri farklı fikirlerle yeni bir açılım kazandırdı. Gerçek şu ki hızla değişen dünyada, değişimi iyi okuyabilmek ve edebiyatın özünden kopmadan medyada nasıl var olabileceğine dair farklı alternatifler üretebilmek, yaşadığımız dönem için kaçınılmaz bir gereklilik.

IMG-20130225-WA000

Son olarak, Edebiyat Topluğu uzun bir dönemden beridir devam ettirdiği Ayaklı Kitap ve Şiir Akvaryumu projesini bu dönem de sürdürüyor. Bu yaratıcı etkinliklerin bir parçası olmayı dileyenler, Edebiyat Topluluğu’nun duyurularını takip edebilirler.

Bilkent Edebiyat Topluluğu Facebook Sayfası:
http://www.facebook.com/edebiyat.toplulugu.9?ref=ts&fref=ts

Leave a Reply