Ön kayıtların amacı, öğrencilerin bir sonraki akademik dönemde almayı hedefledikleri dersleri önceden belirlemek, bu sayede hem ders şubelerini, dönemlik ders programlarını ve limit- kota değerlerini daha doğru saptamak hem de öğrencilerin ders ön yüklemelerini kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirmek. Bölümde ilk dönemleri olacak öğrencilerin ders yüklemeleri otomatik yapılacak olsa da diğer öğrenciler açısından asıl pratik faydası ön yüklemelerde ön kayıt yaptıran öğrencilerin önceliğinin bulunacak olması. Bu nedenle hatırlatmakta fayda var:

840917_6 2015- 2016 yılı akademik takviminde de belirtildiği üzere tüm lisans derslerinde ön kayıtlar 6 Ağustos Perşembe günü başlıyor. SRS üzerinden tüm lisans öğrencileri kendi tercihleri doğrultusunda güz yarıyılı derslerine ön kayıt yaptırabilecek. Ana daldaki zorunlu derslerin yanında seçmeli ders veya yan dal ders seçimini de kapsayan ön kayıtlar 19 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Bu süreçte öğrencilerin tek yapması gereken dönem içinde almak istedikleri dersleri şube, haftalık ders programı gözetmeksizin belirlemek. Öğrenciler, ön yükleme sırasında kayıt yapılmış derslerde ders programı ve limit- kota değerleri izin verdiği ölçüde istedikleri gibi değişiklik yapabilecekler. Bu noktada; ön kayıt yaptırılabilecek ders sayısının, bölümün normal ders yükü aralığının üst sınırının bir fazlasını geçemeyecek oluşu önemli bir koşul. Bu durumda, örneğin; normal ders yükü aralığı altı ile dokuz arasında olan bir hukuk öğrencisi sistem üzerinde on derse ön kayıt yaptırmayı talep edemeyecek. Fakat, ön kayıt yaptırılan her seçmeli ders için aynı seçmeli ders grubundan bir adet yedek seçmeli ders ön kaydına da izin verilecek. Ana dal yanında yan dal yapan öğrenciler için ise kendi lisans programlarının haricinde yan dal dersleri için ayrıca ön kayıt yaptırmak gerekliliği bulunuyor.

Bir şekilde bu tarihleri kaçıran ya da atlayanlar için ise belirtmekte fayda var: Süresi içinde ön kayıt yaptırmayan öğrencilerin ders ön yüklemeleri ise öğrenciler tarafından bireysel olarak tek tek  yapılacak.  4 Eylül Cuma günü saat 17.30’da ilan edilecek ders ön yüklemeleri için randevulu ders kayıtları 7 Eylül’de başlayacak iki günlük süreç içerisinde yapılacak.

Gerekli tüm tarihlere 2015- 2016 Akademik Takvim‘den ulaşabilirsiniz.

 

Leave a Reply