Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ,İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak, TUBİTAK tarafından verilen Teşvik Ödülü’nü kazanmıştır. “Makroiktisat alanında para politikasıyla mali piyasalar arasındaki ilişkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Sosyal Bilimler alanında TUBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülen değerli öğretim üyemiz Dr.Gürkaynak’ı, siz GazeteBilkent okurlarına tanıtmaktan gurur duyarız.

Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak, ilk tercihi olan Bilkent Üniversitesi İktisat İktisat Bölümü’nden 1996 senesinde mezun olur. Mezun olduktan sonra Princeton Üniversitesi’ne burslu olarak kabul edilir ve sırasıyla 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2004 yılında Doktora programlarını yine İktisat alanında tamamlar. Tez danışmanı şimdi ABD Merkez Bankası Başkanlığı’nı yürüten Ben Shalom Bernarke’dir. Princeton’dan mezun olur olmaz Bilkent Üniversitesi de dahil birçok üniversiteden teklif alan Dr. Gürkaynak, ABD Merkez Bankası’nda çalışmaya başlar. Ancak geri dönmeye karar verdiğinde tercihi Ankara ve Bilkent Üniversitesi olur.

Şu anda Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Dr. Refet S. Gürkaynak, araştırma alanını “makroekonomi, para politikası ve finansın kesiştiği yer” olarak tanımlıyor. Dr. Gürkaynak Avrupa Merkez Bankası tarafından da ödüllendirilmiş bir akademisyen.

Ankaralı olan Dr. Refet Gürkaynak akademik bir aileden geliyor. Babası ODTÜ’de, annesi Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr.Gürkaynak “İktisat, insana çevresinde olup biteni anlamlandırması için bir çerçeve kazandırıyor. Dünyayı anlamak için bir araç edinmekten daha heyecanlı ne olabilir?” diyor.

Yazılarına International Journal of Central Banking, American Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics ve NBER Macroeconomics Annual gibi yayınlarda yer verilen Refet S. Gürkaynak’ın çalışmaları menkul kıymet fiyatlarının bilgi içeriği, mali piyasalar ile makroekonominin etkileşimi ve büyüme üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Federal Reserve Board’da çalışmış ve Princeton Üniversitesi’nde ders vermiş olan Dr. Gürkaynak, 2002’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genç İktisatçı Ödülü, 2006’da Avrupa Merkez Bankası Lamfalussy Fellowship Ödülü, 2007’de Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü ve 2010’da Bilkent Üniversitesi “Distinguished Teaching” Ödülü’ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ç. Esra Çuhadar Gürkaynak ile evlidir.

Leave a Reply