Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü ve Londra Birkbeck Üniversitesi son dört ayda gerçekleştirdikleri işbirliği ile üç farklı eğitici ve geliştirici ‘’Yazı Atölyesi’’ düzenledi.

Farklı aralıklarla Bilkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen Yazı Atölyeleri, Birkbeck Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Rebecca Darley ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olan Dr. Luca Zavagno’nun kazandığı British Academy fonuyla desteklendi.  

2018’in Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında üç ayrı buluşma halinde düzenlenen Yazı Atölyeleri, özel olarak seçilmiş yedi yüksek lisans ve doktora öğrencisiyle birlikte kariyerinin henüz başında olan araştırma görevlilerini de kapsamaktadır.

 Seçilen tüm katılımcılar Türkiye’nin (Koç ve Bilkent Üniversitesi) ve Mısır’ın çeşitli kurumlarından katılım sağladılar.

 Çalıştaylar sırasında katılımcılar; çalışmalarının ana fikirlerinden nihai sunuma kadar iki deneyimli program danışmanından (Dr. Darley ve Dr. Zavagno) destek almanın yanında, alanında yetkin isimlerle eşli çalışma fırsatı bulacak ve diğer araştırmacılar tarafından da değerlendirilerek bir makale üzerinde çalışma fırsatı bulacaklar. Düzenlenen workshoplar süresince;  Leeds Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Kahire El-Şems Üniversitesi’nden katılan deneyimli üst düzey ve kariyerlerinin henüz başında olan genç akademisyenler ile çeşitli öğretici seminerler de düzenlenmekte.

 Gerçekleştirilen seminerlerde,

 – Akran (eşli) değerlendirme sürecini anlama

– Bir makalenin planlanması, geliştirilmesi ve tamamlanması

–  yorumlar üzerine düşünme, yanıt verme

 – Büyük uluslararası projeler için finansman uygulamaları yazımı

gibi pek çok besleyici konu üzerinde durulması planlanıyor.

 Bilkent Üniversitesi’nde 22 ve 23 Kasım 2018’de son bir toplantı daha düzenlenecek. Bu son Atölye çalışması boyunca, katılımcılar, geliştirdikleri araştırma makalelerini, genç ve daha kıdemli akademisyenlere (hem Bilkent’ten hem de diğer kurumlardan) sunmaları için davet edileceklerdir.

22 ve 23 Kasım tarihlerinde, yazı atölyeleri hakkında daha fazla fikir sahibi olmak isteyen tüm dinleyiciler programa katılım sağlayıp bu güzel projenin bir parçası olabilir!

Leave a Reply