Screen Shot 2016-02-02 at 2.00.40 PM

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında tüm yükseköğretim kurumlarına dönemlik yahut yıllık ders vermelerine bakılmadan bütünleme sınavları yapma zorunluluğu getirmişti. Final sınavına girmeye hak kazanmış, ancak neticesinde dersten başarısız olmuş öğrencilere adeta ikinci bir şans olan bütünleme sınavları; final notunun yerine geçmiş, final sınavındaki başarı kuralları aynen uygulanarak öğrencinin dersten başarılı olup olmadığı belirlenegelmiştir. YÖK’ün üniversitelere takdir yetkisi tanımayan bu kararı, bizim üniversitemizde de uygulanmıştır.

 

1_1936_1Ancak YÖK 28.10.2015 tarihli yürütme kurulu toplantısında 19.06.2012 tarihli karar iptal edilerek mevcut durumu değiştiren yeni bir karar almıştır. Bu karar uyarınca yükseköğretim kurumları bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağına kendi senatolarında karar verecek ve hangi öğretim dönemi için bu kararı verdiler ise, dönem başlamadan bunu öğrencilerine bildirecektir.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Anadolu Ajansına konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Üniversitelerimiz, bütünleme sınavlarına ilişkin bir takım endişelerini ve rahatsızlıklarını, sıkıntılarını ifade ettiler bu konulduğundan itibaren. Biz bugün itibarıyla yükseköğretim kurumlarımıza, öğrencilere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bildirmeleri kaydıyla bütünleme sınavlarını açıp açmama, yapıp yapmama hususunda yetki devrediyoruz.”

 

Bilkent Üniversitesi Senatosu, YÖK’ün aldığı bu yeni karar üzerine, 2016-2017 akademik takvimi ile Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin değişiklik önerilerini görüşmek üzere 9 Aralık günü toplandı. Bu toplantıda 2016-2017 akademik yılı için bütünleme sınavlarının yapılmayacağına karar verildi. Zira YÖK’ün 2012 yılında aldığı bütünleme sınavlarını zorunlu kılan kararına değin, Bilkent Üniversitesinde bütünleme sınavları yapılmamaktaydı. Zorunluluğun kalkmasının ardından Bilkent Üniversitesi senatosu, eskiden beri uygulanagelen sisteme geri dönmüş oldu.

 

52c880e101b484e217000015Peki bu durum öğrencileri nasıl etkileyecek? Elbette öğrenciler kendileri için bir nevi kurtarma sınavı olan bütünlemelerden memnundular. Final döneminin stresli atmosferini biraz daha ferahlatan bütünlemeler, özellikle çok az bir puan farkı ile dersi geçemeyen öğrencilerin kendilerine tanınan ek sürede açıklarını kolayca kapatmalarını ve dersten başarılı olmalarını sağlamakta idi. Okulumuzda 15 haftalık yoğun ve yorgun bir dönemin sonunda, derslerin bitiminin hemen ardından başlayan final temposu bundan sonra daha zorlu olacak gibi görünüyor. Ayrıca yaz okulunda dönem içinde verilen tüm derslerin açılmaması, her öğrencinin yaz okuluna kalabilecek maddi veya manevi imkanlarının bulunmaması da duruma adeta katmer oluyor. Yönetim, kararını aldığına göre bize buradan ‘daha çok çalışın çocuklar!’ demek düşüyor.


Kaynaklar:

http://www.yok.gov.tr/web/ogrenci/kararlar

http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa/-/asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/id/19817368

http://w3.bilkent.edu.tr/www/4555-2/

http://aa.com.tr/tr/egitim/yok-baskani-sarac-butunleme-yetkisini-devrediyoruz/456893

 

Leave a Reply