953_Tanel_Demirel486

Birsen Örs’ün derlediği “Modern Siyasal İdeolojiler”e baktığımızda, genel olarak liberalizmin olgu ve teori temelinde ne demek olduğunu görebiliriz. Ancak, diğer siyasal ideolojilerde de olduğu gibi her ülkede liberalizmin yansıması ve uygulanış biçimi farklıdır.

4 Nisan Perşembe günü, Türk Düşünce Tarihi Seminerleri çerçevesinde, okulumuza Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Tanel Demirel geldi. Konu “Türkiye’de Liberalizm ve Muhafazakarlık” idi. Liberal bir çevreden gelen Demirel, objektif olmaya çalışarak diğerleri gibi görecelilikle harmanlanmış bu iki konuyu Türkiye bağlamında açıklamaya çalıştı. Seminerde Türkiye’deki liberallerin nerede durduğu, liberalliğin tarihsel olarak ne tür değişimler geçirdiği ve günümüzde muhafazakarlıkla olan bağlantısı gibi noktalara değindi. Konuşmasında, muhafazakarlığın toplumdan topluma değiştiğine dikkat çekti. Tümdengelimci bir yaklaşımla, başka toplumlarla Türkiye’yi karşılaştırarak liberal kavramının tanımını yapmaya çalıştı. Demirel, seminerin sonunda katılımcılardan büyük alkış aldı.

Leave a Reply