IMG_001

İnsanlık tarihi süresince farklı farklı kültürler, insanın, diğer canlıların ve evreninin kökenini çeşitli biçimlerde açıklamaya çalışmış ve bunlar çok farklı yaratılış mitlerine neden olmuştur. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine göre canlılar bir yaratıcının tüm evreni yoktan var etmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk Hıristiyan din adamlarından Nenizili Gregor ve Augustinus, tüm canlıların Tanrı tarafından yaratılmadığını, bazılarının sonradan Tanrının yarattığı canlılardan gelişerek oluştuğu fikrini ileri sürmüştür. Ancak bu iddiayı harekete geçiren güdü biyolojik değil, dinîdir. Çünkü din adamları, tüm canlı türlerinin Tufan sırasında Nuh’ un gemisine sığamadığını, bu nedenle bazılarının sonradan ortaya çıkmış olması gerektiğine inanıyorlardı.Antik Yunan filozofları ise kendi yaratılış mitlerini oluşturmuşlardı. Anaksimandros, hayvanların şekil değiştirebildiklerini ileri sürmüş; Empedocles, hayvanların, önceki hayvanların organlarının birleşiminden oluştuklarını savunmuştur.

Bir olgunun ortaya çıkışında bileşenlerin değişime uğramaları ile ilgili süreç tanımı “evrim” kelimesi ile belirginleştirilmiştir. Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk durumundan daha farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da isimlendirilebilir. Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır. Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden daha önce yaşamış türlere dayanmaktadır ve ayırt edilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin bir sonucudur.

Bilkent Genetik Topluluğu, Evrimde Yeni Ufuklar Sempozyumu’yla Bilkent Üniversitesi’ne konularında uzman 8 bilim insanını getiriyor. Bu sempozyumun amacı ise doğa bilimleri, felsefe, tıp ve antropoloji gibi çeşitli bilim türlerinin bakış açısıyla ülkemizde “Evrim Teorisi” hakkında ön yargıları yıkmak ve yanılgıları düzeltmek.

Etkinlik, 22 ve 23 Mart tarihlerinde, saat 09.30 – 16.00 aralığında, Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Amfi’de gerçekleştirilecek. GE250 veya GE251 derslerini alan öğrenciler ise bu etkinliğe katılarak 160 puan kazanabilirler. Etkinlik 180 kişiyle sınırlı olup, giriş ücreti 15TL. Kampüs içerisinde A Binası’nın önünde 17-21 Mart tarihleri arasında bilet satışı yapılacak. Bilkent dışından katılmak isteyenler ise http://goo.gl/1eoPSQ linkinden kayıt formuna ulaşabilirler. Ayrıca etkinlik günlerinde de Mithat Çoruh Amfi kapısında da bilet satışı yapılacak.

Etkinliğin facebook adresine ulaşmak isteyenler için: https://www.facebook.com/events/263457890495547/

Leave a Reply

1 comment

  1. Mehmet Ali BAŞKURT

    Sevgili Benay BAŞKURT
    Özlü ve anlaşılır, güzel bir anlatımla yapılmış açıklama aynı zamanda öğretici.
    Bu tür etkinliklere katılabilmek de öemli bir ayrıcalık.
    Başarılar diliyorum.