BilkentIEEE

Bilkent IEEE Python eğitimlerine başlıyor. Eğitimlerde katılımcılara Python programlama dili ile kod yazmayı öğretmek amaçlanıyor. Eğitimlere katılmak için Python veya program yazma ile ilgili herhangi bir önbilgi gerekmiyor.

Python’a ufak adımlarla giriş ile başlayacak bu eğitim serisinin ilerleyen oturumlarında Python’un kapsamlı kütüphaneleri ve frameworkleri sayesinde yapılabilecek farklı işlere değinilecek. Bunlar arasında HTTP üzerinden veri alışverişi, veritabanı kullanımı, web çatıları kullanımı, matematiksel hesaplamalar ve fonksiyonel programlama yer alıyor.

Python eğitimlerinin ilk oturumu 10 Ekim Pazar günü, 17:40’ta B206’da yapılacak.

[box_dark]Python Nedir?[/box_dark]

y2pB9Vtbv-wjj3FMIqPgNulvVjzIGTb_krosGqwETPNePh7_tc2FJr8Eh-xUXi1kEJ_0fEdKWUOuSxtxYS6pp7k57hqtKeHDC0WJhb7ApIydpE

Python, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir.

Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır.

Modüler yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. (Unix , Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian). Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C ya da C++ gibi dillere tercih edilir.

Leave a Reply