Uluslararası Kimya Yılı

2011 Uluslararası Kimya Yılı kimyanın, özellikle yaşamımızı kolaylaştırmada ve geliştirmede ne denli yaratıcı bir bilim olduğunu göstermek için iyi bir fırsattır. Konferanslar, sergiler ve gösteriler, yarışmalar, yazılı, görsel ve çevrimiçi basında yer alacak programlar ve etkinlikler ile kimya alanında yapılan araştırmaların yerel, ulusal ve küresel boyutta çevre, yiyecek, su, sağlık, enerji, ulaşım vb. sorunları çözmede ne denli önemli olduğu üzerinde durulacaktır.

Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri Kimya Kulüp ve Toplulukları da 19-21 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenecek ve üç gün sürecek olan etkinliklerle 2011 Kimya yılını coşkulu bir biçimde kutlamayı hedefliyor.

Sempozyum her gün başka bir üniversitede olmak üzere ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversitesi merkez kampüslerinde gerçekleştirilecektir.

Leave a Reply