Eğitimde herkes eşit derecede şansı hak etse de, maalesef bu şansı yakalama oranı aynı olmuyor. Kimileri parasızlık yüzünden çok parlak olabilecek akademik kariyerlerinden vazgeçiyor, kimileri de bir mesleğim olsun düşüncesiyle meslek lisesine yönelerek istemedikleri bir alanda mahkum oluyorlar. İşte ÜniGenç herkese eşit fırsatlar yaratabilmek adına, eğitime ve parlak gençlere bir yardım eli uzatıyor.

Amacı üniversiteli gençlere her ay burs yardımında bulunarak, az da olsa eğitim hayatlarına bir katkı sağlamak ve okumalarına destek olmak. Burs komitesi, Sosyal Komite ve Yönetim Kurulu’ndan oluşan bu dernekte Sosyal Komite’nin görevi 2 kol halinde çalışarak geziler organize etmek, kermesler yapmak ve elde edilen gelirleri de dernek giderleri ve burslar için kullanmak.

Ankara içi-dışı fark etmeksizin, öğrencilere senede 2 defa kitap ve her ay burs yardımı yapılıyor. Şuan için 130 lira olan bu burs yardımı eğer kaynak bulunabilirse 150 liraya çıkacakmış.

Komitelerinin dışında da birçok üyesi olan dernek, üyelik aidatı olarak aylık 15 lira alıyor. Bunun yanı sıra sponsorlar da mevcut tabii. Yine de ne kadar çok ihtiyacı olan öğrenciye ulaşma imkanı istenirse istensin, eldeki imkanlarla sınırlı kalıyor ve daima yeni üye alımı ve bağışçı gerekiyor.

Burs almak için başvurular ise, Mayıs sonundan itibaren alınmaya başlanıyor. Lise mezuniyet diplomasında iyi bir not, aile durumunun zayıflığı gibi konular yüzeysellikten uzak bir şekilde araştırıldıktan sonra, sıkı takip altında başvurular derecelendiriliyor ve en çok ihtiyaç durumunda olma kriterine göre burslar dağıtılmaya başlanıyor. Yeni öğrenci alımı da tabii ki mezun olan öğrenci sayısına paralel bir şekilde yürüyor. Başvurularsa derneğin kurucu üyelerinden olan Zeynep KANER’e.

Derneğin kuruluş hikayesi ise her şeyi başarmanın mümkün olduğunun en güzel örneği. Senelerce dernek adı olmaksızın aynı çatı altında çocukları kendi imkanlarıyla okutmaya çalışan 3-4 kişi, dernek adı olmadığından son derece zor bir iş başarıyorlar. Bu esnada etraftan duyan birkaç kişi, bu erdemli faaliyete katılmak istediğini belirttiğinde, dernek adı olmadan 100 üyeye kadar büyüyorlar. Ancak yine de, dernek adı olmadan bağış toplamak mümkün olmuyor. Nihayet dernek başvurusunda bulunup isimlerini de aldıktan sonra şuanda çok koordine bir şekilde amaçlarını yerine getiriyorlar.

Bakanlıklar Batıhan 6. Kat 605 numara’da hizmet veren bu derneğe, aynı zamanda www.unigenc.com adresinden ulaşmak da mümkün.

GazeteBilkent olarak, eğitimde yaratılmaya çalışılan bu eşitliğe verilen emeği sonsuz tebrik ediyoruz.

Leave a Reply