Hukuk ve Modayı Buluşturan Mezunumuz: Erdem Eren

Hukuk Fakültesi 2010 mezunlarından avukat Erdem Eren, İstanbul’da meslektaşlarıyla birlikte Moda Hukuku Enstitüsü’nü kurarak tekstil şirketlerine, tasarımcılara, tasarım ofisleri, dernekleri ve birliklerine danışmanlık ve eğitim vermeye başladı. Küresel moda pazarında rekabet üstünlüğünün kazanılmasına, katma değer yaratma bilincinin gelişimine ve yönetim stratejilerinin hukuki altyapısının oluşturulmasına destek olmak amacıyla bu girişime başladıklarını belirten Eren, enstitünün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Türkiye’de ilk kez böyle bir enstitü kurulduğunun altını çizen Eren, moda hukuku başlığı altında başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere sözleşmeler hukuku, reklam hukuku, rekabet hukuku ve iş hukuku alanlarında kurumsal ve bireysel eğitimler düzenliyor.moda-hukuku-enstitusu-logo

Moda hukukunu kısaca markanın kurulup tasarımları ürüne dönüştürme aşamasında fikri ve sınai hakların korunmasından başlayarak, üretim, pazarlama satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadarki süreçlerde ortaya çıkan bir hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz. Moda hukuku sadece ürünün reklamına ilişkin ya da taklitçiliğin önlenmesine dair konuları ele almakla kalmıyor, sözleşmeler hukuku olmak üzere, uluslararası ticaret reklam, e-ticaret, rekabet ve tüketici hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırıyor. Bu nedenle moda hukuku, sektörde sürdürülebilir bir rekabetin parçası olmak isteyen birçok markanın ve girişimcinin bilmesi gereken yeni bir hukuk disiplini olarak öne çıkıyor.

Rekabetin arttığı ve küresel ağlarla değer zincirinin biçimlendiği günümüzde, dünyada moda ve tekstil sektörlerinin yapısal özellikleri de dikkate alındığında, rekabet üstünlüğünün kazanılması, katma değer yaratmaya odaklı yaklaşımların gereği ve markalaşma, tasarım ve pazarlama stratejilerinin önemi yapısal değişimi kaçınılamaz hale getiriyor. Erdem Eren Moda Hukuku Enstitüsü’nün gerekliliğini şu sözlerle vurguluyor: “İşte bu noktada moda hukuku, moda sektörünün değer zincirinin her aşamasında (tasarım, üretim, satın alma, dağıtım ve tüketim gibi) moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmek için birçok farklı hukuk disiplinini içinde barından bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkıyor. Moda Hukuku Enstitüsü olarak, işbirliği içerisinde olduğu üniversiteler ve akademilerle birlikte konularında gereken akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye sahip uzman avukat ve akademisyenlerin önderliğinde moda sektörünün hukuki zeminin sağlamlaştırmak için moda hukuku alanında eğitimler ve sertifika programları düzenliyoruz.”

Erdem Eren’e kariyerinin devamında da başarılar diliyoruz.

 

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu