Her yönüyle Fransa: Yaşanacak Ülke Serisi-1

Başkent : Paris

Resmî diller: Fransızca

Hükûmet: Üniter yarı başkanlık sistemi

Cumhurbaşkanı : Emmanuel Macron

Başbakan:  Édouard Philippe

Para birimi:  Euro (€)

Enflasyon: %1,1

İşsizlik: %9,5

Büyüme: %0,5

Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla: 2,420.440 (milyar dolar)

Kişi Başına Düşen Milli Gelir(Yıllık): 39,67(Bin Dolar)

Brüt Asgari Ücret:            1480 Euro

Net Asgari Ücret:              1184 Euro

Saatlik minimum ücret (Vergiler Hariç): 9,49 Euro

Benzin Litre Fiyatı: 1,4 Euro

Et Fiyatı :  9,8 Euro

En çok ihracat yapılan ülke: Almanya

En çok ithalat yapılan ülke: Almanya

Yüzölçümü:  640,679 km2

Nüfus: 66,98 Milyon

………

Fransa ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti, ana kara toprakları Batı Avrupa’da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir. Avrupa’nın yüzölçümü bakımından 1. nüfus bakımından 2. büyük ülkesidir. Ayrıca,  2016 yılı verilerine göre 2,420.440 (milyar dolar) ‘lık nominal GSYİH ile Avrupa’nın 3.(1.Almanya, 2.İngiltere), dünyanın en büyük 6. ekonomisidir. Satın alma gücü paritesi bakımından ise dünyada 10. sıradadır. Ayrıca, uluslararası ticarette oldukça büyük bir paya sahip olan Fransa, 488 Milyar $ lık ihracatı, 540 Milyar $’lık ithalatıyla yine 6. sıradadır.  Her ne kadar güçlü bir ekonomiye sahip olsa da, Fransa, yaklaşık %1‘ lik bir cari açığa sahiptir.

Makineleşme, Sanayi Devrimi ve Fransa

 

Başlıca ihracat malları listesinde, ilk sırayı Makine Sanayi almaktadır. 2016 yılında yaklaşık 57 Milyar $’lık gelirle bu sektör, ülke ekonomisinde %11,7 ‘lik bir paya sahiptir. Ülke içerisinde üretilen sayısız makine, hem sanayide Fransa’yı dışa bağımlı olmaktan kurtarmakta hem de ülkenin en büyük ihracat gelirini oluşturmaktadır. Bunun hemen ardından Hava ve Uzay Araçları gelmektedir. Fransa bu sektörde 53 Milyar (%10,9’lık ihracat payı) $’lık ihracat ile Amerika’dan sonra en çok hava ve uzay aracı satan ülke konumundadır. Eğer marjinal maliyet bazında düşünürsek Fransa’nın bu durumdan kazancı bu rakamdan çok daha fazlası. Şöyle ki, hem dışarıdan hava aracı almıyorsun, üzerine bundan kar ediyorsun ve yetmezmiş gibi bir de istediğin ülkeye istediğin hava aracını satma lüksüne sahipsin. Hal böyle olunca Dünya siyasetinde etkin bir rol oynamamak ne mümkün! 2016 Yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun verilerine baktığımızda Türkiye’nin tüm savunma sanayi araçları için ihracatı yaklaşık 1,7 Milyar $.

Fransa’yla kıyaslanamaz derecede kötü olan bu sektörün “ Güçlü Türkiye” olmak için başlıca faktör olduğu kanaatindeyim.

Biri Son Model Otomobil mi dedi?

2017 Bugatti Made in France

 

Fransa ihracatının 3. Sırasında ise 45,4 Milyar $ ‘lık gelirle “Motorlu Araç”  sektörü gelmektedir. Bilindiği gibi Renault, Dacia, Citroen, Peugeot gibi özellikle otomobil alanında yaygınlaşmış markalara sahip olan Fransa, bu alanda Almanya’dan sonra ilk akla gelen ülke konumundadır. Bugün, 2018 Model Renault Megane’nın 19.200 (Yaklaşık 85,500 TL) Euro’dan satıldığını düşünürsek asgari ücretle çalışan birinin bu aracı 1,5 yıldan daha az bir sürede alması mümkün. Türkiye’de aynı araç 75.000 TL’den başlamasına rağmen bunu almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın yaklaşık 4,5 yıl çalışması gerekiyor. Bu da, son zamanlarda gündeme gelen yerli otomobil üretiminin ne denli önemli olduğunun bir göstergesi. Eklemek istediğim bir nokta da şu: Avrupa birliği sınırları içerisinde yapılan ticarette vergi yok. Yani,  Bugün Almanya’dan alınan bir Volkswagen marka araçla Fransa’dan alınan arasında küçük farklar var. Bir adet Volkswagen Golf Fransa’da 21,500 Euro’dan başlıyor (aşağı yukarı Almanya fiyatı ile aynı). Aynı segmentte olan bu iki aracı Fransa satış fiyatları bakımından  kıyasladığımızda pek büyük bir fark yok. Yani Megane almaya gücü yeten birisi 2000 Euro daha ekleyip Golf alabilir. Ama onlarda düşünce yapısı biraz farklı.

Halkta bizim ülkemizde ki “Alman” malı kaygısı(!) yerine Yerli Malı kaygısı var.

2016 yılında Fransa’da  satılan 2,015,186 arabanın %53’ü Fransız markası. Bu sanırım ekonomiden çok eğitimle ilgili biraz ama, bilmekte de fayda var diye düşünüyorum.

Fransa ihracatında 4. Sırada “Elektrikli makine ve aletler” 39.2 Milyar$ (8%) yer almaktadır.  Bu alanda her ne kadar dünyaca ünlü bir markaya sahip olmasa da, çok sayıda şirkete ve fabrikaya sahip olması, Fransa’yı bu sektörde dünyanın ileri gelenlerinden yapmaktadır.  “İlaç ve Medikal Ürünler” 30.1 Milyar$ (7.2%) ‘ lik bir paya sahiptir. Bu kategoride Fransa, Almanya’nın 1. olduğu dünya sıralamasında, 4. sıradadır.

Çoğu ekonomiste göre, bu alanın ülke ekonomisinde ki payı ne kadar yüksekse, gelişmişlik düzeyi de o kadar yüksektir. Çünkü, bu sektör, sadece ekonomiye etki etmekle kalmayıp aynı zamanda ülkedeki insanların  sağlığına, hayat standardına ve dolayısıyla “Beklenen Yaşam Süresi”  uzunluğuna da etkisinden dolayı gelişmişlik anlamında oldukça önemli bir yere sahiptir .

İçecek ihracatında lider Fransa

 

Fransa alkollü ve alkolsüz içecek satışında 16,5 Milyar$ (3.4%) ile dünya lideridir. Bu sektördeki gelirin %60’ından fazlası elbette ki şarap satışından elde edilmektedir. Özellikle dünyaca ünlü Bordeaux ve Burgonya şarapları dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Öte yandan, Parfüm ve Kozmetikte (Loreal bu kategorin lideri) 15.6 Milyar (3.2%)’ lık gelirle dünya’da 1. sıradadır. Ayrıca her ne kadar ekonomide çok büyük yere sahip olmasa da  “Canlı Hayvan “ ihracatı da Fransa’nın dünyada lider olduğu sektörlerden biridir. Bu canlı hayvanların çok büyük çoğunluğunu Ördek, İnek, Boğa, gibi et veya süt elde etmek için beslenen hayvanlar oluşturmaktadır. Bu da bize Fransa’nın sanayinin yanı sıra hayvancılıkta da dünyanın önde gelenlerinden olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, 2016 yılında 85 Milyondan fazla yabancı turist tarafından ziyaret edilen Fransa, Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesidir. Bu da yıllık yaklaşık 198,3 Milyar Euro (222 Milyar $) gelirle, ülke GSYH’nin yüzde 7’ ye yakın kısmını oluşturmaktadır. Aynı yıl Türkiye yaklaşık 31,3 Milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilmiş olup, bundan yaklaşık 22 Milyar $ gelir elde etmiştir. Yani Fransa’da ortalama bir turist yaklaşık 2600 $ harcarken, Türkiye’de 705 $ dolar harcıyor.

Bu da Türkiye’nin ne kadar ucuz bir ülke olduğunu bize olmasa da, yabancı turistlere kanıtlıyor.

 

Eğer Vatandaş Olmuşsak Ne Zaman Emekli Oluruz?

 

Fransa’da emeklilik yaşı kadınlarda ve erkeklerde 65’tir. En düşük emeklilik maaşı ise yaklaşık  800 Euro’dur.  Bu ücret her ne kadar Fransa’da yaşamak için yetersiz olsa da, Fransız hükümetinin emeklilerin neredeyse tüm sağlık ihtiyaçlarını  karşıladığını düşünürsek, kötü de denemez.  Ortalama yaşam süresi olarak Fransa,  kadınlarda 85, erkeklerde 80 ve ortalama da ise 82.4 ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmektedir ( Türkiye’de bu erkeklerde 73, kadınlarda 79, genelde 75’tir).

Dünya Mutluluk Raporu’na göre, Dünya’daki en mutlu ülkeler sıralamasında Fransa; Norveç’in 1.  , Türkiye’nin 69. olduğu 155 ülke arasında 31. Sıradadır.(worldhappiness.report)

Ve Tabi Her Şeyin Başı Eğitim 

 

Fransa’da bir kişiden beklenen eğitim süresi 16.3 yıldır. Yani, bir kişinin Fransa’da “eğitimli” statüsünde olabilmesi için en az 16 yıl eğitim görmüş olması gerekir. Aynı beklenti Türkiye’de  14.6 yıldır(4+4+4   +2 yıl üniversite denebilir kabaca). Fransa’da ortalama eğitim süresi ise 11.6 yıldır. Bunun Türkiye ortalaması ise 7.9 yıldır (Buna da kabaca 8 yıl ilköğretim diyelim).

Şimdi, bu iki istatistiği yukarıda bahsetmiş olduğum “Beklenen Yaşam Süresi” ve “Kişi Başına Düşen Milli Gelir”( 39,67 Bin Dolar ile dünyada 23, Türkiye ise 10,43 Bin Dolar ile 65.’dir) harmanlayınca  karşımıza  Birleşmiş Milletlerin “İnsani Gelişmişlik Sıralaması” çıkıyor ki bu sıralama “Yaşanılacak  Ülke”’ nin belirlenmesinde çoğu toplum bilimciye göre  en doğru sonucu vermektedir.  188 ülke arasında Norveç’in 1. Olduğu bu sıralamada, Fransa 21, Türkiye ise 71. Sıradadır.

 

KAYNAKÇA

https://globaledge.msu.edu/countries/france/tradestats

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/fra/

http://www.worldstopexports.com/frances-top-10-exports/

http://www.imf.org

https://www.best-selling-cars.com/france/2016-full-year-france-best-selling-car-manufacturers-brands/

https://tradingeconomics.com/country-list/retirement-age-men?continent=europe

http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/HR17.pdf

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu